Wat kun jij als Finance Professional met AI?

woensdag 11 oktober 2023, 14:11

In de financiële sector wordt Artificial Intelligence (AI) al veel toegepast. Bijvoorbeeld in de handel, bij kredietbeoordelingen en fraudeopsporing. Als jij AI effectief wilt inzetten en klanten adequaat wilt kunnen bijstaan in hun vragen over AI-tools, met name met betrekking tot governance, risk & compliance, dan is het moment aangebroken om de mogelijkheden van AI te verkennen.

In dit artikel gaan we dieper in op de kansen die AI biedt voor Finance Professionals aan de hand van drie vragen:

Hoe wordt AI momenteel gebruikt in de financiële wereld?
AI is al veelvuldig in gebruik voor data-analyse: om fraudevoorspellingen te doen, de kredietwaardigheid te controleren, complexe financiële producten samen te stellen en snel, doordachte day trading-beslissingen te nemen. Voor deze AI data-analyse is een gestructureerde aanpak en kennis vereist. Ten eerste is het van belang dat je als finance professional je gegevens op orde hebt om AI effectief te kunnen benutten. Daarnaast is het van belang om onderliggende algoritmes in grote lijnen te begrijpen. Het is essentieel dat AI-tools geen ‘black box’ worden.

Waarvoor kun je AI op dit moment al inzetten?
Als financial kun je AI inzetten voor voorspellende analyses.  Hiermee kun je gerichte voorspellingen doen over markttrends of bijvoorbeeld de verwachte voorraadniveaus voor webshop producten of supermarkten. Hiervoor heb je kennis nodig van een softwareontwikkeltaal zoals Python in combinatie met een Data Science toolkit. Ook is het mogelijk om Microsoft Power BI te gebruiken om jouw inzichten visueel weer te geven in dashboards. Naast forecasting, kun je AI ook gebruiken voor verdere automatisering en digitalisering van werkprocessen. De AI-tool Robotic Process Automation (RPA) kan hierbij helpen door repetitieve handmatige taken, zoals het verwerken van facturen, over te nemen.

Wat zijn de ontwikkelingen en mogelijkheden van nieuwe AI-tools zoals ChatGPT?
Tools zoals ChatGPT bieden diverse mogelijkheden. Er zijn echter nog veel vragen over de vertrouwelijkheid van ingevoerde gegevens. Op dit moment is ChatGPT nog een onderzoeksversie die ingevoerde gegevens gebruikt om het model verder te trainen. Wees dus voorzichtig met het invoeren van vertrouwelijke informatie. Dat gezegd hebbende, betekent dit niet dat je niet kunt beginnen met experimenteren.

Het is van belang om zelf ervaring op te doen om de kwaliteit van analyses en antwoorden te beoordelen. Je kunt ChatGPT op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld om een rapport te genereren met de belangrijkste financiële ontwikkelingen van een bedrijf in het afgelopen kwartaal. Je kunt gegevens van de bedrijfswebsite combineren met informatie uit het jaarverslag en ChatGPT vragen om een samenvatting te maken, waardoor deze AI-tool er een coherente tekst van maakt. Je kunt zelfs een jaarverslag vertalen naar een versie die ook begrijpelijk is voor niet-financiële experts. Maar onthoud dat de kwaliteit afhankelijk is van de context die jij geeft. Dus wat voor financieel rapport wil je creëren en voor wie is het bedoeld?

Een andere AI-tool die je kunt benutten is BingChat van Microsoft, dat werkt via de webbrowser Edge van Microsoft. Deze tool maakt gebruik van vergelijkbare technologie als ChatGPT en kan bijvoorbeeld teksten uitwerken, samenvattingen genereren en vergelijkingen maken tussen verschillende bronnen. Het verschil met ChatGPT is dat BingChat online kan zoeken en pagina’s kan analyseren die op dat moment in je webbrowser geopend zijn. Bovendien zijn grote leveranciers van financiële software zoals AFAS druk bezig met AI om financiële gegevens te verwerken, met inachtneming van privacy- en compliance-regels, hoewel het altijd raadzaam is dit te verifiëren.

Wil je meer weten over AI? Kijk dan nu wat de training AI Essentials: Van Theorie naar Praktijk jou te bieden heeft.