Hoe kunnen juristen AI effectief inzetten?

maandag 25 maart 2024, 10:59

Recentelijk kwam een advocaat in de problemen door zijn vertrouwen in AI te stellen. Voor de verdediging van zijn cliënt had hij ChatGPT gebruikt, een Artificial Intelligence-tool (AI), die echter fictieve jurisprudentie als bewijsmateriaal naar voren bracht. De advocaat was zich er niet van bewust dat ChatGPT een taalmodel is en daarom geen betrouwbare bronnen op internet gebruikt.

In dit artikel bespreken we wat juridische professionals wél kunnen doen met AI aan de hand van drie vragen:

Hoe wordt AI momenteel toegepast in juridische werkzaamheden?

Juristen maken steeds vaker gebruik van AI-tools ter ondersteuning. Zo worden ze bijvoorbeeld ingezet om dossiers te analyseren of om de eerste versie van een modelcontract of overeenkomst op te stellen. Met behulp van AI kunnen bepaalde gegevens over een zaak of cliënt automatisch worden ingevuld op basis van informatie in een database, jurisprudentie of dossier. Daarnaast is het mogelijk om via een AI chat-interface op een natuurlijke manier opdrachten te geven. Aan de andere kant kan AI van nut zijn om juridische teksten om te zetten naar begrijpelijke taal voor niet-juridische professionals.

Wat zijn de verwachtingen omtrent AI?

Er worden steeds meer generieke AI-tools ontwikkeld om juridische professionals werk uit handen te nemen. Legal professionals kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van ChatGPT of Microsoft Copilot. Daarnaast komen er ook steeds meer specifieke AI-tools voor juridische werkzaamheden op de markt. Deze tools kunnen de manier van werken aanzienlijk beïnvloeden. Goldman Sachs schat bijvoorbeeld in dat maar liefst 44% van de juridische werkzaamheden in de Verenigde Staten geautomatiseerd kan worden met behulp van AI. Tegelijkertijd komen er meer specifieke juridische AI-tools op de markt, zoals DoNotPay en Legal Robot. DoNotPay wordt ook wel de ‘World’s first robot lawyer’ genoemd. Deze tool kan worden gebruikt voor zaken zoals het terugkrijgen van kosten voor een vertraagde vlucht, het oplossen van geschillen over defecte producten of het aanvechten van verkeersboetes. Ondanks de bijnaam blijft deze AI-tool een hulpmiddel. Als jurist blijft men eindverantwoordelijk. Dat is vanzelfsprekend, aangezien het vak een menselijk ethisch kompas vereist.

Waar moet men op letten bij het gebruik van AI?

Zowel specifieke als generieke AI-tools kunnen effectief worden ingezet ter ondersteuning. Het is echter belangrijk om niet blindelings te vertrouwen op deze tools en op de hoogte te zijn van mogelijke valkuilen. Specifieke AI-tools die worden ontwikkeld voor juridische taken zijn geen vervanging voor advocaten. AI blijft een hulpmiddel dat handig kan zijn bij het opstellen van juridische documenten, het analyseren van dossiers en het zoeken naar jurisprudentie. Ongeacht hoe AI wordt gebruikt, blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de juridische expert liggen. Overweeg je om generieke AI in te zetten voor juridische werkzaamheden? Wees dan kritisch voordat je inhoudelijk vertrouwt op deze tools. Waar komt de data vandaan? Hoe actueel is de data? Wat gebeurt er met de ingevoerde gegevens? Is het ethisch verantwoord om AI hiervoor in te zetten, waar worden de gegevens opgeslagen en hoe worden ze verwerkt? Dit zijn belangrijke vragen om te beantwoorden voordat je dergelijke tools gebruikt, om te voorkomen dat je – zoals de advocaat die blindelings vertrouwde op ChatGPT voor jurisprudentie – een beslissing neemt op basis van fictieve bronnen.

Wil je meer weten over AI? Dan is de training AI Essentials: Van Theorie naar Praktijk wellicht interessant voor jou.