Wat kan je als marketeer met AI?

woensdag 31 januari 2024, 15:52

In een tijd van voortdurende digitalisering en technologische vooruitgang is het van belang om als marketeer mee te bewegen. Het wordt steeds belangrijker om met GenAI tools zoals ChatGPT, Microsoft Copilot, MidJourney, Surfer SEO en Chatfuel te kunnen werken. Deze tools kunnen taken zoals gegevensanalyses, het ontwikkelen van content en marketingstrategieën vergemakkelijken. Dat gebeurt momenteel al, maar dat gaat niet altijd goed. Zo gebruiken organisaties AI om online polls te genereren bij mediaberichten. Dat leidde tot de volgende poll bij een nieuwsfoto van een dood gevonden vrouw: “What do you think is the reason behind the woman’s death?” Ook vallen organisaties door de mand nadat blijkt dat artikelen door AI zijn geschreven.

Kortom, AI wordt al vaak ingezet, maar er is nog volop ruimte voor verbetering. In dit artikel lees je welke verbetermogelijkheden er zijn en hoe je als marketeer AI-blunders voorkomt.

Hoe zet je AI in bij marketingwerkzaamheden?

AI wordt al langer ingezet om datasets te controleren of de customer journey te analyseren. Daarbovenop neemt het gebruik van Generative AI (GenAI) toe, zoals ChatGPT, Microsoft Copilot, MidJourney, Surfer SEO en Chatfuel. Deze tools worden onder anderen ingezet bij het genereren van tekstuele content, coderen met code suggesties, optimaliseren van SEO en het creëren van een chatbot. Marketeers gebruiken GenAI ook vaak als sparringpartner, bijvoorbeeld om advies te vragen over het opzetten van een campagne. Wat is de juiste tone-of-voice om deze doelgroep te bereiken en welke marketingmix is het effectiefst als ik dit product in Noord-Brabant onder jongeren tot 18 jaar onder de aandacht wil brengen? Marketeers voeren dan zelf een prompt en belangrijke databronnen in en vragen vervolgens door via queries of door gebruik te maken van de nieuwe data-analysefuncties van ChatGPT of Copilot van Microsoft.

GenAI wordt ook regelmatig ingezet bij contentcreatie, onder andere voor het maken van samenvattingen met ChatGPT of afbeeldingen met MidJourney. Net als bij het gebruik van AI als sparringspartner, voeren marketeers na hun eerste prompt steeds nieuwe opdrachten in om tekst of visuals te finetunen. Door op deze manier iteratief te werken, kunnen ze verbeteringen doorvoeren tot het gewenste resultaat bereikt is.

Wat kun je verwachten van AI?

Nu AI steeds meer werk overneemt op het gebied van strategisch advies en contentcreatie, verandert de rol van marketeers. Dat roept de vraag op: wat wordt de menselijke meerwaarde van marketeers? In de eerste plaats ligt hun toegevoegde waarde in de context. Wat voelt of ervaart iemand bij een product of dienst? Zijn er nuances of gevoeligheden waar we rekening mee moeten houden om miskleunen zoals een verkeerde nieuws-poll of een door AI geschreven artikel te voorkomen? AI denkt namelijk niet zelf na, maar herkauwt informatie. Dat betekent ook dat de meerwaarde van marketeers ligt in creativiteit en het aandragen van nieuwe databronnen.

AI gaat contentcreatie verder veranderen. Marketeers van de toekomst moeten hierdoor beschikken over digitale vaardigheden zoals data-analyse, programmeren en machine learning. Marketeers bepalen namelijk de kaders, zoals de databronnen, doelgroep en tone-of-voice. Daarna genereren AI-tools de content. Vervolgens kunnen marketeers AI inzetten om content verder te finetunen of personaliseren. Ook voor het maken van contentvarianten biedt GenAI uitkomst. Het kost mensen veel tijd om meerdere versies te maken, afgestemd op een specifieke doelgroep of persona, maar AI doet dat in een handomdraai. Het gaat zelfs zover dat advertenties, blogs en social media-post in de toekomst ‘on the spot’ geoptimaliseerd worden. Dan krijgt iemand een persoonlijke boodschap die niet alleen afgestemd is op zijn voorkeuren, maar ook op het tijdstip, zijn locatie en het gebruikte device.

Waar moet je op letten als je AI inzet?

Data governance en wet- en regelgeving blijft een heet hangijzer.  Voorkom dat bedrijfsdata  op straat komt te liggen of niet-geautoriseerde personen gegevens kunnen gebruiken voor AI-toepassingen. Dit kan gerealiseerd worden door een strikt beleid te voeren over gegevensbeveiliging en privacy. Toch kunnen er nog steeds biases in een AI-model sluipen. Dat moet je als marketeer blijven checken om ethische dillema’s te voorkomen en marketingkansen niet mis te lopen. Heb je bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep nooit benaderd vanwege tijdgebrek? Dan zal AI deze ook nooit meenemen en mis je wellicht een potentiële markt. Ook zijn er veel vragen rondom eigenaarschap van de content die gemaakt is. Wie is eigenaar van de tekst of afbeelding en nog belangrijker, mag deze content commercieel worden ingezet? Het is daarom belangrijk om de gebruiksvoorwaarden van de gebruikte tool  goed te lezen.

Tot slot is het belangrijk dat je jezelf als marketeer niet te afhankelijk maakt van AI, want de wereld van AI-tools verandert snel. Leer werken met de tools en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ontdek hoe jij een AI gedreven marketeer kan worden.