Data Domeinen

Wanneer we kijken naar het vakgebied van data zien we over het algemeen 3 domeinen terugkomen.

Het beheren van data valt voornamelijk binnen het domein van Data Engineering. Data wordt in deze fase geïmporteerd, bewerkt en beschikbaar gesteld om verder te analyseren, evalueren en toe te passen.

Het evalueren van data wordt met name gedaan binnen het domein Data Science en Data Analyse. Bij Data Science wordt data geëvalueerd door het toepassen van statistiek en algoritmes met de inzet van machine learning en AI. Bij analyse wordt er met name terug gekeken aan de hand van data; wat zijn de resultaten geweest over een bepaalde periode?

Data toepassen is het domein waarin data gebruikt wordt om beslissingen te nemen of te onderbouwen binnen een bedrijf of overheidsorganisatie. Data wordt beschikbaar gesteld bijvoorbeeld in de vorm van een BI Dashboard om nieuwe inzichten te geven en om betere beslissingen te nemen.

In de
Data Engineering: Het importeren, bewerken en beschikbaar stellen van data.

Lees meer over de rol Data Engineer

Data Science: Het voorspellen met data aan de hand van wetenschap.

Lees meer over de rol Data Scientist

Data Analyse: Het gebruiken, interpreteren en evalueren van gegevens.

Lees meer over de rol Data Analist

Podcast de DATALOOG

De Data Science Nomade | Misra Turp

Content Creator & Teacher, AssemblyAI
In deze aflevering interviewen we Misra Turp, een echte Data Science nomade! Misra vertelt ons wat het betekent om actief te zijn in Data Science, welke tools ze gebruikt en welke opleidingen op dit moment nodig zijn om Data Scientist te worden.